Testování historických vozidel

Zájemci o testování historického vozidla si vyplní on-line formulář na webových stránkách Federace klubů historických vozidle a odešlou si vybranému klubu, popř. se mi ozvou na tekto kontakt.

Žádost o provedení testovaní historického vozidla 

Protokol o roční prohlídce historického vozidla

Postup pro testovaní historických vozidel 

Příručka testování pro registr historických vozidel 

Turínská charta - úplný text

Turínská chatra - komentář 

Registrační značky pro historická vozidla

Formulář Kontrola technického stavu historického vozidla