Opakované testace 2022

V sobotu 23. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 pořádáme v areálu dílen SOU Podbořany prodlužování platnosti průkazu historického vozidla (opakovaná testace).

S ohledem na zvýšenou administrativu spojenou s tímto úkonem budou přednostně vyřízeni ti žadatelé, kteří nejpozději do 18.dubna 2022 se přihlásí na tomto kontaktu a předloží náležitou dokumentaci.

Majitelé osobních i nákladních automobilů a traktorů přistaví vozidlo s potvrzením o provedené kontrole technického stavu na STK (kontrola technického stavu vozidla na vlastní žádost), popř. s potvrzením o kontrole technického stavu v odborné dílně.

Pro vozidla do celkové hmotnosti 4200 kg je možné po dohodě provést kontrolu technického stavu ve firmě AUTO MYSLIVEC Podbořany.