Opakované testace historických vozidel 2020

S  ohledem na současnou celospolečenskou situaci způsobenou epidemií Covid-19 je původně naplánovaný veřejný termín hromadných opakovaných testací (prodlužování platnosti průkazu) historických vozidel v sobotu 10. května 2020 v areálu dílen SOU Podbořany bez náhrady zrušen.

Případné žádosti budou vyřizovány individuálně do 15. května 2020. Bližší informace získáte na tomto kontaktu.