Opakované testování historických vozidel 2024

V sobotu 27. dubna 2024 od 9:00 pořádáme hromadné opakované testování historických vozidel (prodlužování platnosti testačního protokolu a průkazu HV) v areálu dílen podbořanského učiliště.

S ohledem na změnu legislativy v této oblasti (povinnost HV provádět kontrolu technického stavu na STK) a v neposlední řadě  zvýšenou administrativu, bude tako akce probíhat ve třech krocích:

- Zájemci o prodlužování se mi nejpozději do pátku  19. dubna 2024 přihlásí a individuálně se dohodneme na provedení fotodokumentace vozidla.

- Ve stanovený termín v sobotu 27. dubna 2024, po posouzení vozidla testační komisí, si žadatelé vyzvednou aktuální platný (nový) testační protokol a bude jim potvrzen průkaz HV (dostanou razítko do zelené knížky).

- Následně, individuálně podle svého výběru, vlastníci HV (se zeleno-bílými značkami) provedou na STK prohlídku pro historické vozidlo s platností na 5 let od data prodloužení testování.

 

Poplatky celkem:

1500 Kč člen spolku historických vozidel (žadatelé mimo náš klub věrohodně doloží)

2500 Kč nečlen spolku

STK dle sazebníku jednotlivých stanic.

 

Vysvětlení:

Testační komise historických vozidel posuzuje historickou původnost vozidla – osvědčení (platný testační protokol) se vydává s platností na 5 let

Za kontrolu technického stavu vozidla je odpovědna STK.

STK posuzuje technický stav vozidla dle doby (vyhlášky) uvedení vozidla do provozu.

Organizační doporučení:

Žadatelé dostanou pořadová čísla, tak jak se přihlásili a v sobotu 27. dubna budou v tomto pořadí vyřizováni.

Zajistěte řádnou čitelnost evidenčních čísel – rámu, karoserie, motoru a štítku vašeho vozidla (číslo motoru se u HV eviduje).

Nenechávejte, prosím, zdokumentování vašeho vozidla na poslední chvíli nebo na 27. dubna (prodloužení je spojené s barevným tiskem nového protokolu).

Zásadně dodržuje výše uvedené pořadí kroků – STK HV (zeleno-bílé značky) provedená před testováním historického vozidla je neplatná.

Při samotné návštěvě STK požádejte o provedení prohlídky pro historické vozidlo (HV se zeleno-bílými značkami na 5 let).

Vozidla v běžném registru (černo-bílé značky) provádějí STK standardně dle intervalu pro jejich kategorii.

Upozornění:

Provoz HV se zeleno-bílými značkami bez platného testování a STK je, ze strany státní správy, stejně postihován jako u běžného vozidla.

Toto je týká i pojišťoven, kdy majitel vozidla uplatnil slevu na pojištění pro platbu ve výši 1/12 sazby a nemá platné testování historického vozidla (v případě nehody pojišťovny zaplatí jen 1/12 škody).